Merkt u dat uw geheugen achteruit gaat? Of heeft u een familielid bij wie u geheugenproblemen ervaart en wilt u graag meer informatie? Of wilt u eens praten met andere mantelzorgers van mensen met dementie? Neemt u dan contact op met een medewerker van het Geheugen Steunpunt.

U staat er niet alleen voor!

Wie zij wij?

Het Geheugen Steunpunt zorgt ervoor dat u snel en eenvoudig antwoord op uw vragen krijgt en/of dat u wordt doorverwezen naar de juiste persoon of instantie.

Er zijn geen kosten verbonden aan uw bezoek aan het Geheugen Steunpunt.

Het Geheugen Steunpunt is een initiatief van de Ketenzorg Dementie Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Dit is een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten, zorgaanbieders, vrijwilligers - en welzijnsorganisaties. Met elkaar zorgen zij voor een aanbod van zorg en ondersteuning wat overeenkomt met de wensen en behoeften van mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers.